Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Jessie Evelein, gevestigd aan Oude Hammerweg 6, 8147 RK Giethmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

http://www.jessie-evelein.nl

Oude Hammerweg 6
8147 RK Giethmen 

+31620012358

Jessie Evelein is de Functionaris Gegevensbescherming van Jessie Evelein. Zij is te bereiken via info@jessie-evelein.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jessie Evelein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzonderheden en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Doordat Jessie Evelein vanwege haar fotografie werkzaamheden beeldmateriaal van jou maakt en opslaat, verwerkt zij daarmee automatisch de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Ras
 • Seksuele leven
 • Gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jessie Evelein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het beeldmateriaal dat Jessie Evelein van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt voor promotie op social media kanalen, in drukwerk en op deze website (tenzij anders afgesproken);
 • Jessie Evelein Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Jessie Evelein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jessie Evelein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jessie Evelein) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jessie Evelein bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realisteren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoons- & adresgegevens > bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding.

Personalia (geslacht/ras/seksuele leven? > Reden: het fotomateriaal dat ik van je gemaakt heb, blijft levenslang bewaard op harde schijven in mijn archief.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie en telefonisch > bewaartermijn: 10 jaar > reden: Wettelijk verplicht i.v.m. boekhouding.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Om jouw gedrag te analyseren en op basis van die gegevens mijn website te kunnen verbeteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jessie Evelein verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst of het leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken (Komt snel)

Jessie Evelein gebruikt functionele analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jessie Evelein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jessie Evelein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jessie-evelein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine readable zone. De strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jessie Evelein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jessie Evelein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jessie-evelein.nl

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.  

 

Giethmen, 23 mei 2018

error: Content is protected !!